Đề kiểm tra Giữa kì 1 Toán 11 CTST có đáp án - Đề 01

  • 141 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Đổi số đo của góc $\alpha = 30^\circ $ sang rađian.

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy,$cho đường tròn lượng giác như hình vẽ bên dưới. Hỏi góc lượng giác nào sau đây có số đo là $90^\circ ?$

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn lượng giác (ảnh 1)

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Mệnh đề nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Chọn D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận