Đề thi thử THPTQG Hóa Học chuẩn cấu trúc bộ giáo dục có lời giải chi tiết (Đề số 1)

  • 14671 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Tơ nilon–6,6 là sản phẩm trùng ngưng của

Xem đáp án

Chọn đáp án B.

+ axit ađipic có công thức là HOOC–(CH2)4–COOH.

+ hexametylenđiamin có công thức là H2N–(CH2)6–NH2.

+ Tơ nilon–6,6 có tính dai, bền, mềm mại, óng mượt, ít thấm nước, giặt mau khô nhưng kém bền với nhiệt và với axit hay kiềm. Được dùng làm vải may mặc, vải lót săm lốp xe, dệt bít tất, bện dây cáp, dây dù, đan lưới...


Câu 3:

Ở điều kiện thích hợp xảy ra các phản ứng:

  (a) 2C + Ca → CaC2; (b) C + 2H2 → CH4;

  (c) C + CO2 → 2CO;  (d) 3C + 4Al → Al4C3.

Trong các phản ứng trên, tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng

Xem đáp án

Chọn đáp án B.

Với (a) chất khử là Ca.

Vói (b) chất khử là H2.

Với (d) chất khử là Al.

CHÚ Ý

Các đáp án có sự sắp xếp các phương án không trùng nhau. Rất nhiều bạn không để ý sẽ bị mắc sai lầm rất đáng tiếc.


Câu 5:

Chất nào sau đây không tạo kết tủa khi cho vào dung dịch AgNO3?

Xem đáp án

Chọn đáp án D.

Với các phương án A, B, C đều có kết tủa.

 

CHÚ Ý

Kết tủa Ag3PO4 không tan trong nước nhưng tan trong các axit mạnh như HNO3


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận