Giải VBT Toán 7 Cánh diều Bài 1. Góc ở vị trí đặc biệt có đáp án

  • 981 lượt xem

  • 23 câu hỏi


Câu 1:

Ở Hình 1, với điểm A bất kì trên tia Oz (A khác), điểm B bất kì trên tia Ot (B khác) (ảnh 1)

- Ở Hình 1, với điểm A bất kì trên tia Oz (A khác…), điểm B bất kì trên tia Ot (B khác …) thì đoạn thẳng AB luôn cắt ……………………… xy. Khi đó, hai tia Oz, Ot gọi là ……………………………………… đường thẳng xy.

- Ở Hình 2, hai góc xOy và zOy có O là ………………, tia Oy là ……………… và hai cạnh Ox, Oz nằm về …………………………………… cạnh chung Oy. Hai góc xOy và zOy như thế gọi là ………………………………………………………………………..

- Cho góc xOz (khác góc bẹt) và tia Oy nằm trong góc đó, tức là mỗi điểm M (M khác ...) của tia … đều là ……………………… của góc xOz. Khi đó, hai góc xOy và yOz là ……………………………………… và …………... = ……………+ ……………

- Nếu góc xOz là góc bẹt thì với mỗi tia Oy (khác hai tia Ox,….) , ta cũng có:

………….. = ………….. + …………….

- Hai góc bù nhau là hai góc …………………………………… 180°.

- Hai góc vừa ……………vừa ……………………………. kề bù (chẳng hạn, hai góc xOt và yOt ở Hình 3 là ……………………).

- Hai góc có một cạnh ……………., hai cạnh còn lại ………………………….. là ………………. kề bù.

- Hai góc đối đỉnh là …………………………………………………. của góc kia (chẳng hạn, hai góc xOy và zOt ở Hình 4 là ……………………………).

- Hai góc đối đỉnh thì ……….. nhau.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận