Bài luyện tập số 4

  • 30763 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là:

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Chọn B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

4

Đánh giá trung bình

60%

20%

20%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Ông Đạo Vlog

1 năm trước

Tama Chan

H

10 tháng trước

Hưng Vũ

5 tháng trước

Nguyễn Thành

3 tháng trước

Phong Nguyễn

Bình luận


Bình luận