Bài thi liên quan

Đánh giá

4

Đánh giá trung bình

60%

20%

20%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Ông Đạo Vlog

1 năm trước

Tama Chan

H

10 tháng trước

Hưng Vũ

5 tháng trước

Nguyễn Thành

3 tháng trước

Phong Nguyễn

Bình luận


Bình luận

Hậu Văn
19:57 - 15/06/2020

Sai rồi , crôm mới đúng

Xuân Tùng
20:46 - 03/08/2020

đề bài sai rồi crom nhé

Bùi Quang Thái
22:50 - 10/04/2021

cr