Bài luyện tập số 2

  • 30768 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đồng phân của glucozơ là:

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Sản phẩm của phản ứng thủy phân saccarozơ là

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Nguyên tắc phân loại cacbohiđrat là dựa vào?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Về cấu tạo, cacbohiđrat là những hợp chất?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Saccarozơ và fructozơ đều thuộc loại?

Xem đáp án

Chọn D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

4

Đánh giá trung bình

60%

20%

20%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Ông Đạo Vlog

1 năm trước

Tama Chan

H

10 tháng trước

Hưng Vũ

5 tháng trước

Nguyễn Thành

3 tháng trước

Phong Nguyễn

Bình luận


Bình luận