Bài luyện tập số 5

  • 30923 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 35 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất CuSO4. Phương pháp hóa học đơn giản để loại bỏ được tạp chất là

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Từ CuS có thể điều chế Cu bằng cách nào dưới đây ?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Từ Na2SO4 có thể điều chế Na bằng cách nào dưới đây ?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Từ đồng kim loại người ta dự kiến điều chế CuCl2 bằng các cách sau, chọn phương án sai:

Xem đáp án

Chọn D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

4

Đánh giá trung bình

60%

20%

20%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Ông Đạo Vlog

1 năm trước

Tama Chan

H

10 tháng trước

Hưng Vũ

6 tháng trước

Nguyễn Thành

3 tháng trước

Phong Nguyễn

Bình luận


Bình luận