Bài luyện tập số 2

  • 30698 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Thanh sắt nguyên chất và sợi dây thép thường cho vào dung dịch giấm ăn. Thanh sắt và sợi dây thép sẽ bị ăn mòn theo kiểu

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Crom không phản ứng với chất nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Al và Cr giống nhau ở điểm:

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Trong các câu sau, câu nào đúng?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Chọn phát biểu sai:

Xem đáp án

Chọn D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

4

Đánh giá trung bình

60%

20%

20%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Ông Đạo Vlog

1 năm trước

Tama Chan

H

10 tháng trước

Hưng Vũ

5 tháng trước

Nguyễn Thành

3 tháng trước

Phong Nguyễn

Bình luận


Bình luận