Bài luyện tập số 2

  • 31016 lượt thi

  • 37 câu hỏi

  • 45 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chỉ dùng quỳ tím có thể nhận biết được bao nhiêu dung dịch trong số các dung dịch sau: NaCl, NaHCO3, Na2CO3, NaHSO4, Na2SO4, NaOH

Xem đáp án

Chọn C

+ Dùng quỳ phát hiện ngay ra, Na2CO3 và NaHSO4 (làm thuốc thử)

+ NaOH không có khí.   + NaHCO3 có khí CO2.

Chú ý: NaHCO3 có tính bazo yếu nói chung không đổi màu quỳ ở nồng độ thường.


Câu 2:

Để nhận biết các dung dịch: NaOH, KCl, NaCl, KOH cần dùng các thuốc thử là:

Xem đáp án

Chọn C

Chú ý: Hợp chất của Na khi đốt có màu vàng. Hợp chất của K đốt cho màu tím


Câu 3:

Để nhận biết các dung dịch: Na2CO3; BaCl2; HCl; NaOH số hóa chất tối thiểu phải dùng là:

Xem đáp án

Chọn A

+ Đổ hỗn loạn vào nhau thì Na2CO3 và BaCl2 cho kết tủa.

+ Phân biệt Na2CO3 bằng hai dung dịch còn lại (nhận được HCl)


Câu 4:

Cho 4 dung dịch: HCl, AgNO3, NaNO3, NaCl. Chỉ dùng thêm một thuốc thử nào cho dưới đây để phân biệt được các dung dịch trên?

Xem đáp án

Chọn A

+ Với HCl cho màu đỏ

+ AgNO3 nhận biết qua HCl

+ NaCl nhận biết qua AgNO3.


Câu 5:

Cho các dung dịch: NaOH, NaCl, H2SO4, Na2SO4, Ba(OH)2. Chỉ dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để nhận biết?

Xem đáp án

Chọn B

Với H2SO4 nhận ra ngay. Hai chất màu xanh là NaOH và Ba(OH)2 dùng axit phân biệt.

NaCl và Na2SO4 dùng Ba(OH)2 phân biệt.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

4

Đánh giá trung bình

60%

20%

20%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Ông Đạo Vlog

1 năm trước

Tama Chan

H

10 tháng trước

Hưng Vũ

6 tháng trước

Nguyễn Thành

3 tháng trước

Phong Nguyễn

Bình luận


Bình luận