Bài luyện tập số 6

  • 30767 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 45 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Phát biểu không đúng là:

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

So sánh không đúng là:

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Hiện tượng nào dưới đây đã được mô tả không đúng?

Xem đáp án

Chọn C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

4

Đánh giá trung bình

60%

20%

20%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Ông Đạo Vlog

1 năm trước

Tama Chan

H

10 tháng trước

Hưng Vũ

5 tháng trước

Nguyễn Thành

3 tháng trước

Phong Nguyễn

Bình luận


Bình luận