Bài luyện tập số 2

  • 31048 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chất nào sau đây được sử dụng để sản xuất xi măng?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Nước cứng không gây ra tác hại nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Câu nào sau đây về nước cứng là không đúng?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Nguyên tắc của phương pháp trao đổi ion làm mềm nước là:

Xem đáp án

Chọn C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

4

Đánh giá trung bình

60%

20%

20%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Ông Đạo Vlog

1 năm trước

Tama Chan

H

10 tháng trước

Hưng Vũ

6 tháng trước

Nguyễn Thành

3 tháng trước

Phong Nguyễn

Bình luận


Bình luận