220 Bài tập đồ thị Hóa Học từ đề thi Đại Học cực hay có lời giải (Phần 1)

  • 4984 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Sục CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 thu được kết quả theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol).

Giá trị của x là

Xem đáp án

Đáp án C

Tại vị trí kết tuả cực đại 

Tại vị trí mol CO2 là 1,2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận