25 đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2022 có đáp án (Đề 1)

  • 8714 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là

Xem đáp án
Đáp án B
Theo dãy điện hóa của kim loại, tính khử các kim loại sắp xếp giảm dần: K, Mg, Fe, Ag.

Câu 4:

Đốt cháy este nào dưới đây thu được số mol CO2 lớn hơn số mol H2O?

Xem đáp án
Đáp án D
Công thức chung của chất béo: (RCOO)3C3H5.

 


Câu 5:

Hợp chất nào sau đây không tan trong nước?

Xem đáp án

Đáp án B


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận