Bài tập Bài 9. Đường trung trực của một đoạn thẳng có đáp án

  • 628 lượt xem

  • 12 câu hỏi


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Châu Minh
07:45 - 14/04/2023

Câu 1: đg thẳng d là đg trung trực của ab