Bài tập Số vô tỉ, Căn bậc hai số học có đáp án

  • 1077 lượt xem

  • 10 câu hỏi


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Dũng
20:54 - 24/10/2023

Câu 1:
1/3 viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là 0,33333

Dũng
20:55 - 24/10/2023

Câu 2:vì mỗi số vô tỉ đều được viết dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn, còn các số hữu tỉ thì được viết dưới dạng các số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.

Do vậy nếu một số là vô tỉ thì số đó không thể là số hữu tỉ.

Dũng
20:47 - 24/10/2023

Câu 3:Tính
a) 3 mũ 2 =9
b)(0,4) mũ 2=(1,6)

Dũng
20:53 - 24/10/2023

Câu 4: Tính giá trị của:
a) Căn bậc 2 của 1600 = Căn bậc 2 của 40 mũ 2=40
b)Căn bậc 2 của 0,16=căn bậc 2 của 0,4 mũ 2 = 0,4
c)Căn bậc 2 của 2 1/4=căn bậc 2 của 9/4=3/2

Dũng
21:03 - 24/10/2023

Câu 5:
Học sinh làm theo chỉ dẫn của đề bài.