Bộ 15 đề thi Đánh giá năng lực trường ĐHQG HCM có đáp án (Đề 1)

  • 50562 lượt thi

  • 120 câu hỏi

  • 150 phút

Câu 1:

Chọn từ đúng dưới đây để điền vào chỗ trống “Ruộng bốn bề không bằng…trong tay”

Xem đáp án

Chọn A

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Giải chi tiết:

Tục ngữ: “Ruộng bốn bề không bằng nghề trong tay”.


Câu 2:

Tiếng cười trong truyện Tam đại con gà thể hiện ý nghĩa nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn D

Phương pháp giải:

Căn cứ nội dung truyện Tam đại con gà

Giải chi tiết:

Tam đại con gà là tiếng cười phê phán thầy đồ dốt trong xã hội cũ.


Câu 3:

“Trong ghềnh thông mọc như nêm/ Tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm/ Trong rừng có trúc bóng râm/ Trong màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn. (Bài ca Côn Sơn – Nguyễn Trãi)
Đoạn thơ được viết theo thể thơ:

Xem đáp án

Chọn A

Phương pháp giải:

Căn cứ đặc điểm thể thơ lục bát

Giải chi tiết:

Thơ lục bát là là khổ thơ gồm một câu sáu và một câu 8 với mô hình: ở các tiếng vị trí 1,3,5,7 không bắt buộc theo luật bằng trắc. Tiếng thứ 2 thường là thanh bằng. Tiếng thứ tư thường là thanh trắc. Trong câu 8, nếu tiếng thứ 6 là thanh ngang (bổng) thì tiếng thứ 8 phải là thanh huyền (trầm) và ngược lại.


Câu 4:

(1) Đề huề lưng túi gió trăng,

Sau chân theo một vài thằng con con.

(Nguyễn Du - Truyện Kiều)

(2) Buồn trông nội cỏ rầu rầu,

Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.

(Nguyễn Du - Truyện Kiều)

Từ “chân” trong câu thơ nào được dùng với nghĩa chuyển? Và chuyển nghĩa theo phương thức nào?

Xem đáp án

Chọn B

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ

Giải chi tiết:

- Từ có thể có một nghĩa hay nhiều nghĩa. Từ nhiều nghĩa là kết quả của hiện tượng chuyển nghĩa.

- Nghĩa gốc là nghĩa xuất hiện từ đầu, làm cơ sở để hình thành các nghĩa khác. Nghĩa chuyển là nghĩa được hình thành trên cơ sở của nghĩa gốc.

- Từ “chân” trong câu (1) được dùng theo nghĩa gốc là cái chân, bộ phận dưới cùng của cơ thể người hay động vật, dùng để đi, đứng; được coi là biểu tượng hoặc hoạt động đi lại của con người

Từ “chân” trong câu (2) được dùng theo phương thức chuyển nghĩa ẩn dụ. “chân có nghĩa là phần dưới cùng của một số vật tiếp giáp, bám chặt vào mặt nền (ví dụ : chân núi, chân tường…)


Câu 5:

Điền vào chỗ trống trong câu thơ: “Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng/ Đò biếng lười nằm…sông trôi;” (Chiều xuân – Anh Thơ)

Xem đáp án

Chọn D

Phương pháp giải:

Căn cứ bài thơ Chiều xuân

Giải chi tiết:

Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng

Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

4.5

Đánh giá trung bình

80%

20%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Độ Nguyễn

N

1 năm trước

Ngọc Nguyễn

Rất hay!!!
1

1 năm trước

10 Võ Quang Huy

1 năm trước

Phạm Đăng Khoa

p

7 tháng trước

phạm mai

O

6 tháng trước

Oanh Phung

T

3 tháng trước

Tài Lương

C

2 tháng trước

C01 - 35 - Huỳnh Thanh Thuận

T

2 tháng trước

Trần Ngọc Bảo Tâm

N

5 ngày trước

NA NA

Bình luận


Bình luận

Thủy 11a1 Hoàng
22:07 - 15/08/2022

câu 7 em chọn lòng yêu nước của con ng tây nguyên sao lại sai ạ

tiến vương Thanh
20:14 - 27/12/2023

ngu

Thủy 11a1 Hoàng
22:16 - 15/08/2022

câu 15 em chọn II và III cũng bị đánh sai ạ

Huỳnh Trang
20:27 - 24/11/2022

Có link đề ko

Yến Vi Vũ
20:15 - 26/12/2022

Mai Phuong
23:10 - 21/02/2023

lỗi máy câu 7 rừng xà nu !!!!!!!
đáp án D