ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh - Câu tường thuật

  • 498 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the best sentence which has the same meaning as the original one.

She said to her mother, “I am reading now.”

Xem đáp án

Các bước biến đổi:

- chuyển thì hiện tại tiếp diễn ở câu trực tiếp thành thì quá khứ tiếp diễn ở câu gián tiếp

- chuyển đại từ I =>she

- now =>then

- giữ nguyên các thành phần khác trong câu chủ động

=>She told her mother that she was reading then.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

I am not sure ............ food tablets might supply enough energy for astronauts or not.

Xem đáp án

Ta nhận thấy ở cuối câu gián tiếp có cụm “or not” (có hay không) mang ý nghĩa nghi vấn nên câu trực tiếp phải là một câu hỏi nghi vấn Yes/ No

Cấu trúc:  S+ asked + O + if / whether + S + V.

=>I am not sure if food tablets might supply enough energy for astronauts or not.

Tạm dịch: Tôi không chắc liệu viên nén thức ăn có thể cung cấp đủ năng lượng cho các phi hành gia hay không.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

He said, “I will clean the car tomorrow.”

Xem đáp án

Các bước biến đổi:

- chuyển động từ khuyết thiếu “will” hiện tại đơn ở câu trực tiếp thành “would” ở câu gián tiếp

- tomorrow =>the next day

- I =>he

- giữ nguyên các thành phần khác trong câu chủ động

=>He said that he would clean the car the next day.

Tạm dịch: Anh nói rằng anh sẽ dọn xe vào ngày hôm sau.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

"Give me your wallet or I will kill you," he said to me.

Xem đáp án

threatened: đe dọa

promised: hứa

ordered: ra lệnh

Ta thấy câu trực tiếp mang nghĩa đe dọa nên phải dùng động từ tường thuật threatened

Cấu trúc: S + threatened O (not) to V...

=>He threatened to kill me if I didn't give him my wallet.

Tạm dịch:Anh ta dọa giết tôi nếu tôi không đưa ví cho anh ta.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

"Go on, Mike! Apply for the job," the father said.

Xem đáp án

encouraged: khuyến khích, khích lệ 

denied: từ chối 

invited: mời 

forced: ép, bắt buộc

Ta thấy câu trực tiếp mang nghĩa động viên khích lệ nên động từ tường thuật phù hợp là “encourage”

Cấu trúc: S + encourage + O (not) to V

=>The father encouraged Mike to apply for the job.

Tạm dịch: Người cha khuyến khích Mike nộp đơn xin việc.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 tháng trước

Nguyễn Hoàng Khôi

Bình luận


Bình luận