Đề kiểm tra Cuối kì 1 Toán 11 CTST có đáp án - Đề 01

  • 80 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 2:

Cho góc $\alpha $ thỏa mãn $\cos \alpha = \frac{3}{5}$. Giá trị của $P = \cos 2\alpha $

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Tập xác định $D$ của hàm số $y = 2\tan x$

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Nghiệm của phương trình $\cos 2x = 1$

Xem đáp án

Chọn A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận