Giải VBT Toán 7 Cánh diều Bài 3. Phép cộng, phép trừ đa thức một biến có đáp án

  • 1118 lượt xem

  • 13 câu hỏi


Câu 1:

- Để cộng hai đa thức một biến ( theo cột dọc), ta có thể làm như sau:
+ Thu gọn mỗi đa thức và sắp xếp hai đa thức đó cùng theo ......... giảm dần (hoặc tăng dần) của biến
+ Đặt hai đơn thức có cùng ........... của biến ở cùng cộ
+ Cộng hai đơn thức trong từng ........., ta có tổng cần tìm
Khi cộng đa thức theo cột dọc, nếu một đa thức khuyết số mũ nào của biến thì khi viết đa thức đó, ta bỏ trống .......... tương ứng với số mũ trên
- Để cộng hai đa thức một biến (theo hàng ngang), ta có thể làm như sau:
+ Thu gọn mỗi đa thức và sắp xếp hai đa thức đó cùng theo ......... giảm dần (hoặc tăng dần) của biến
+ Viết tổng hai đa thức theo hàng ngang
+ Nhóm các đơn thức có cùng ....... của biến với nhau
+ Thực hiện phép tính trong từng ........, ta được tổng cần tìm
- Để trừ đa thức P(x) cho đa thức Q(x) ( theo cột dọc), ta có thể làm như sau:
+ Thu gọn mỗi đa thức và sắp xếp hai đa thức đó cùng theo ......... giảm dần (hoặc tăng dần) của biến
+ Đặt hai đơn thức có cùng số mũ của biến ở cùng ....... sao cho đơn thức của P(x) ở ........và đơn thức của Q(x) ở ........
+ Trừ hai đơn thức trong từng ......, ta có hiệu cần tìm
- Để trừ đa thức P(x) cho đa thức Q(x) (theo hàng ngang), ta có thể làm như sau:
+ Thu gọn mỗi đa thức và sắp xếp hai đa thức đó cùng theo ............ giảm dần (hoặc tăng dần) của biến
+ Viết hiệu P(x) – Q(x) theo hàng ngang, trong đó đa thức Q(x) được đặt trong .........
+ Sau khi bỏ dấu ngoặc và ....... mỗi đơn thức trong dạng thu gọn của đa thức Q(x), nhóm các đơn thức có cùng .......... của biến với nhau
+ Thực hiện phép tính trong từng nhóm, ta được hiệu cần tìm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận