Đề thi thử môn Hóa THPT Quốc gia có lời giải (Đề số 23)

  • 109861 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Cho cân bằng hóa học xảy ra trong bình kín: H2 (k) + I2 (k) ⇌ 2HI (k), ∆H > 0. Cân bằng không bị chuyển dịch dưới tác động nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn D.

Cân bằng này có số phần tử khí hai vế bằng nhau nên giảm áp suất khí trong bình không làm cân bằng bị chuyển dịch.


Câu 4:

Nung nóng từng cặp chất trong bình kín (1) Fe + S (r); (2) Fe2O3 + CO (k); (3) Pt + O2 (k); (4) Cu + Cu(NO3)2 (r); (5) Cu + KNO3 (r); (6) Al + NaCl (r). Những phản ứng có sự oxi hóa kim loại là

Xem đáp án

Chọn A.

Các cặp chất có sự oxi hóa kim loại là:

1Fe+SFeS

4CuNO32CuO+NO2+O2

Cu+O2CuO

5KNO3KNO2+O2

Cu+O2CuO


Câu 5:

Lấy 1,0 mol α-amino axit X phản ứng vừa đủ với 200 gam dung dịch HCl 18,25% thu được một muối trong đó trong đó clo chiếm 28,286 % về khối lượng. Tên gọi của X là

Xem đáp án

Chọn C.

nHCl=200.18,25%36,5=1

nX=nHClX có 1N Muối có 1Cl

=> M muối =35,528,286%=125,5

MX=125,536,5=89:X là alanin


Bài thi liên quan:

(Đề số 19)

40 câu hỏi 50 phút

Các bài thi hot trong chương:

4.5

Đánh giá trung bình

80%

20%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hà Thu

N

1 năm trước

Nguyễn Nhật

1 năm trước

Nga

l

1 năm trước

lorne

N

1 năm trước

Nguyễn Đanh

Bình luận


Bình luận