Tổng hợp đề thi thử Hóa Học cực hay có đáp án (Đề số 1)

  • 14339 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Polime X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iot hợp chất màu xanh tím. Polime X là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Polime X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh.

Biết X còn đổi màu dung dịch iot → xanh tím X là tinh bột

Chọn D


Câu 2:

Kim loại dẫn điện tốt nhất là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

+ Kim loại dẫn điện dẫn nhiệt tốt nhất là bạc (Ag) Chọn B


Câu 3:

Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

+ Glucozo là monosaccarit.

Glucozo không có phản ứng thủy phân Chọn A


Câu 4:

Polime có công thức -(-CH2-CH(CH3)-)n- được điều chế bằng cách trùng hợp chất nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Từ CTCT của mắt xích pilime là –(–CH2–CH(CH3)–)n

Monome tạo nên polime có CTCT là CH2=CH–CH3 Propilen.

Chọn C


Câu 5:

Amino axit có phân tử khối nhỏ nhất là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Amino axit có phân tử khối nhỏ nhất là glyxin.

+ CTCT của glyxin là H2NCH2COOH MGlyxin = 75.

Chọn B


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận