Tổng hợp đề thi thử THPTQG Hóa học mức độ cơ bản nâng cao (đề số 1)

  • 14248 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây là đúng ?

Xem đáp án

Đáp án A.

Liên kết kim loi là lc hút tĩnh điện gia các electron tự do gắn các ion dương kim loại với nhau.


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây đúng ?

Xem đáp án

Đáp án A

Năng lưng ion hóa I1 của kim loại kim giảm dần từ Li đến Cs.


Câu 5:

Cho luồng khí CO dư qua hn hợp c oxit: Al2O3,  CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ng hỗn hợp rắn thu được gm ?

Xem đáp án

Đáp án C.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Dương Huy

Bình luận


Bình luận