Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 6 có đáp án (Đề 4)

  • 4217 lượt xem

  • 7 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Thực hiện phép tính:

A = (2000-1)(2000-2)(2000-3)....(có 2000 thừa số)

Xem đáp án »

Trong tích A có một thừa số là: 2000 – 2000 = 0. Do đó: A = B.


Câu 5:

Trong một cuộc thi có 20 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được10 điểm; mỗi câu trả lời sai bị trừ 5 điểm. Một bạn học sinh được tất cả 50 điểm. Hỏi bạn đó trả lời đúng bao nhiêu câu?

Xem đáp án »

Giả sử học sinh này trả lời đúng 20 câu hỏi thì số điểm đạt được là:

10.20 = 200 (điểm)

Số điểm dôi ra là: 200 – 50 = 150 (điểm)

Mỗi câu trả lời đúng hơn một câu trả lời sai là: 10 + 5 = 15 (điểm)

Số câu trả lời đúng là: 150 : 15 = 10 (câu)

Số câu trả lời sai là: 20 -10 =10 (câu)


Câu 6:

Cho điểm C nằm giữa hai điểm A và B; điểm D nằm giữa A và C. Chứng tỏ rằng điểm C nằm giữa hai điểm D và B.

Xem đáp án »

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Ta có C nằm giữa A, B nên CA, CB à hai tia đối nhau.

Mà D nằm giữa A và C nên D thuộc tia CA. Ta có CD,CB là hai tia đối nhau.

Do vậy C nằm giữa D và B.

 


Đánh giá

2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

P

7 tháng trước

Phạm Thị Thu Hoài

Bình luận


Bình luận