Trắc nghiệm Bài ôn tập chương 1 hình học có đáp án (Thông hiểu)

  • 2537 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 3:

Hãy chỉ ra giả thiết và kết luận của định lí sau: "Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai góc so le trong còn lại bằng nhau"

Xem đáp án

Ta có:

Giả thiết: "Đường thẳng cc cắt hai đường thẳng a,b  và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau" ; Kết luận: " Hai góc so le trong còn lại bằng nhau."

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Cho hình vẽ sau

Biết B4^=60o. Tính B1^,B2^,B3^

Xem đáp án


Câu 5:

Cho hình vẽ

Biết ac,bc,x=3y . Tính x,y

Xem đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận