Trắc nghiệm Định lý có đáp án (nhận biết)

  • 1379 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Chứng minh định lí là

Xem đáp án

Chứng minh định lí là dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Trong các câu sau, câu nào cho một định lí:

Xem đáp án

Định lý: “Đường thẳng nào vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng kia.”

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Định lí: "Nếu hai đường thẳng song song cắt đường thẳng thứ ba thì hai góc đồng vị bằng nhau" (như hình vẽ dưới đây). Giả thiết của định lí là:

Xem đáp án

Giả thiết của định lí trên là a//b;ca=A;cb=B

Đáp án cần chọn là B


Câu 4:

Cho định lí : "Hai tia phân giác của hai góc kề bù tạo thành một góc vuông" (hình vẽ). Giả thiết, kết luận của định lí là:

Xem đáp án

Giả thiết: Cho góc bẹt AOB và tia OD. OE là phân giác góc BOD; OF là phân giác góc AOD.

 Kết luận: OE⊥OF

 


Câu 5:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

Giả thiết của định lí là điều cho biết. Kết luận của định lí là điều được suy ra

Đáp án cần chọn là: D

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận