Trắc nghiệm Đơn thức có đáp án (Vận dụng)

  • 3051 lượt thi

  • 2 câu hỏi

  • 2 phút

Câu 2:

Cho đơn thức A=2a2+1a2x2y4z6a0. Chọn câu đúng nhất

Xem đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận