Trắc nghiệm Tỉ lệ thức có đáp án (Thông hiểu)

  • 2703 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Các tỉ số nào sau đây lập thành một tỉ lệ thức :

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Các tỉ số nào sau đây lập thành một tỉ lệ thức :

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Các tỉ lệ thức có thể được từ đẳng thức 5. (-27) =  (-9).15 là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có 5.(-27) =  (-9).15

Nên 515=-9-27;155=-27-9;5-9=15-27;-95=-2715


Câu 5:

Các tỉ lệ thức có thể được từ đẳng thức 4,5 . (-10) = -9.5  là:

Xem đáp án

Đáp án A

Từ 4,5.(-10)= - 9.5  ta có các tỉ lệ thức :

4,5-9=5-10;-10-9=54,5;4,55=-9-10;-105=-94,5


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận