Trắc nghiệm Tính chất ba đường cao của tam giác có đáp án (Nhận biết)

  • 1865 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Cho ΔABC, hai đường cao AM và BN cắt nhau tại H. Em chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Đáp án C

Vì hai đường cao AM và BN cắt nhau tại H nên CH là đường cao của ΔABC và H là trực tâm của tam giác ABC nên A,B,C sai, C đúng


Câu 2:

Trực tâm của tam giác là giao của ba đường nào?

Xem đáp án

Đáp án C

Trực tâm của tam giác là giao của ba đường cao.


Câu 3:

Cho tam giác ABC cân tại A có AM là đường trung tuyến khi đó:

Xem đáp án

Đáp án D

Vì tam giác ABC cân tại A có AM là đường trung tuyến  nên AM cũng là đường cao, đường trung trực và đường phân giác của tam giác ABC.


Câu 4:

Cho tam giác ABC có AM là đường phân giác đồng thời cũng là đường cao, khi đó tam giác ABC là tam giác gì?

Xem đáp án

Đáp án B

Vì tam giác ABC cân tại A có AM là đường phân giác đồng thời cũng là đường cao nên là tam giác cân


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận