Trắc nghiệm Toán 7 Chương 3 Bài 2 (có đáp án) : Bảng tần số và dấu hiệu

  • 2881 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 3:

Một cửa hàng đem cân một số bao gạo (đơn vị kilogam), kết quả được ghi lại ở bảng sau:

 

Có bao nhiêu bao gạo cân nặng lớn hơn 50kg

Xem đáp án

Từ bảng tần số ta thấy có 8 bao có khối lượng 55kg4 bao có khối lượng 60kg và 1 bao có khối lượng 65kg

Nên có  8 + 4 + 1 = 13bao gạo có khối lượng lớn hơn 50kg.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Một cửa hàng đem cân một số bao gạo (đơn vị kilogam), kết quả được ghi lại ở bảng sau:

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

Xem đáp án

+ Có 6 giá trị khác nhau của dấu hiệu, đó là 40kg; 45kg; 50kg; 55kg; 60kg; 65kg. Do đó phát biểu  A  là đúng.

+ Giá trị 50kg và 55kg  có tần số cao nhất (lần lượt là 6 và 8) nên khối lượng chủ yếu của 1  bao gạo là 50kg  hoặc 55kg. Do đó phát biểu B là đúng.

+ Khối lượng cao nhất của 1 bao gạo là 65kg. Do đó phát biểu C là sai.

+ Khối lượng thấp nhất của 1 bao gạo là 40kg. Do đó phát biểu D là đúng.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Tran Bao Anh
09:05 - 27/07/2021

u

ice dragon heaven ( băng hắc long )
21:03 - 09/04/2022

CÂU 2 SAI