Trắc nghiệm Toán 7 Bài 4 (có đáp án): Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

  • 3808 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 35 phút

3.5

Đánh giá trung bình

50%

0%

0%

50%

0%

Nhận xét

v

3 năm trước

vũ đình anh

t

3 năm trước

tuan vu

Bình luận


Bình luận

Hoàng Thái Võ
16:40 - 24/10/2021

Câu 1c
Đáp án sai

Hoàng Thái Võ
16:43 - 24/10/2021

Không thèm trả lời luôn