Trắc nghiệm Toán 7 Bài 4 (có đáp án): Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác

  • 2415 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho tam giác ABC và tam giác MHK có: AB=MH, A^=M^. Cần thêm một điều kiện gì để tam giác ABC và tam giác MHK bằng nhau theo trường hợp cạnh-góc-cạnh 

Xem đáp án

Đáp án C

Để tam giác ABC và tam giác MHK bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc – cạnh cần thêm điều kiện về cạnh kề đó là: AC=MK


Câu 2:

Cho tam giác ABC và tam giác DEF có: AB=DE,AC=DF. Cần thêm một điều kiện gì để tam giác ABC và tam giác DEF bằng nhau theo trường hợp cạnh-góc-cạnh

Xem đáp án

Đáp án C

Để tam giác ABC và tam giác DEF bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc – cạnh cần thêm điều kiện về cạnh kề đó là: A^ D^


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận