Trắc nghiệm Toán 7 Bài 6 (có đáp án): Tam giác cân

  • 2932 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Chọn câu sai

Xem đáp án

Đáp án C

Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.

Trong tam giác đều, mỗi góc bằng 60°

Nên A, B đúng.

Tam giác đều cũng là tam giác cân nhưng tam giác cân chưa chắc là tam giác đều vì nó chỉ có hai cạnh bên bằng nhau.

Vậy C sai.


Câu 2:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

Đáp án A

Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau. Trong tam giác đều, ba góc bằng nhau và cùng bằng 60° (A đúng; D sai).

Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau (B sai).

Tam giác vuông cân là tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 90° nên tam giác vuông cân không phải tam giác đều (C sai).


Câu 3:

Hai góc nhọn của tam giác vuông cân bằng nhau và bằng

Xem đáp án

Đáp án B

Mỗi góc nhọn của tam giác vuông cân bằng nhau và bằng 45°


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận