Trắc nghiệm Toán 7 Bài 6 (có đáp án): Từ vuông góc đến song song

  • 2080 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 2:

Cho ba đường thẳng phân biệt a,b và c, biết ab, ac. Kết luận nào đúng:

Xem đáp án


Câu 4:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng...

Xem đáp án

Đáp án B

Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận