Trắc nghiệm Toán 7 Bài 6 (có đáp án): Từ vuông góc đến song song

  • 1648 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 2:

Cho ba đường thẳng phân biệt a,b và c, biết ab, ac. Kết luận nào đúng:

Xem đáp án


Câu 4:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng...

Xem đáp án

Đáp án B

Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận