Trắc nghiệm Tổng ba góc của một tam giác có đáp án (Nhận biết)

  • 2700 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Tổng ba góc trong một tam giác bằng

Xem đáp án

Tổng ba góc trong một tam giác bằng 180o

Đáp án cần chọn là B


Câu 2:

Cho tam giác MNP, khi đó M^+N^+P^ bằng

Xem đáp án

Áp dụng định lí tổng ba góc của một tam giác vào ΔMNP, ta có:

M^+N^+P^=180o

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Cho tam giác DEF. Trên tia đối của tia EF lấy điểm M, phát biểu nào dưới đây là sai:

Xem đáp án


Câu 4:

Góc ngoài của tam giác là:

Xem đáp án

Góc ngoài của tam giác là góc kề bù với một góc của tam giác và bằng tổng của hai góc trong không kề với nó.

Chọn A


Câu 5:

Ta có hình vẽ sau:

Phát biểu nào dưới đây sai? 

Xem đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận