(2023) Đề thi thử Hóa THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình ( Lần 1) có đáp án

  • 746 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Glyxin (H2N-CH2-COOH) tác dụng với chất nào dưới đây thu được muối có môi trường axit?

Xem đáp án

Glyxin (H2N-CH2-COOH) tác dụng với HCl thu được muối ClH3N-CH2-COOH có môi trường axit (Cả 2 đầu -NH3Cl và -COOH đều tạo môi trường axit)


Câu 2:

Cho 0,015 mol anilin tác dụng vừa đủ với dung dịch brom. Khối lượng kết tủa thu được là

Xem đáp án

nC6H2Br3NH2 = nC6H5NH2 = 0,015

→ m6H2Br3NH2 = 4,95 gam


Câu 3:

Tơ nào dưới đây thuộc loại tơ thiên nhiên?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Phát biểu không đúng là

Xem đáp án

C không đúng, trùng hợp buta-1,3-đien thu được polime dùng để sản xuất cao su.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận