(2023) Đề thi thử Hóa THPT Lam Sơn. Thanh Hóa (Lần 1) có đáp án

  • 345 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Số oxi hóa của cacbon trong phân tử Na2CO3

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

Xem đáp án

Phương pháp nhiệt luyện điều chế được các kim loại có tính khử trung bình và yếu (đứng sau Al).

—> Cu điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện.

Chọn A


Câu 3:

Chất nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường axit?

Xem đáp án

Glucozơ là monosaccarit nên không bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường axit.

Chọn C


Câu 4:

Chất nào sau đây thuộc loại chất lưỡng tính?

Xem đáp án

Al(OH)3 thuộc loại chất lưỡng tính vì có phản ứng trao đổi proton với cả axit và bazơ:

Al(OH)3 + HCl —> AlCl3 + H2O

Al(OH)3 + NaOH —> NaAlO2 + H2O

Chọn B


Câu 5:

Hợp chất nào sau đây thuộc loại hợp chất hữu cơ đơn chức?

Xem đáp án

CH3COOH thuộc loại hợp chất hữu cơ đơn chức.

Còn lại CH2(CHO)2, C2H4(OH)2 là các chất đa chức. H2NC2H4COOH là chất tạp chức.

Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận