Bài tập Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ có đáp án

  • 1606 lượt xem

  • 19 câu hỏi


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

dang khoa nguyen
13:06 - 16/09/2023

khối lượng sao hỏa bằng số lần khối lượng trái đất là :
6

dang khoa nguyen
19:55 - 26/10/2023

khối lượng sao hảo bằng số lần khối lượng trái đất là '23/5,'24 = 6,417/59,724~0,107

dang khoa nguyen
20:11 - 26/10/2023

câu 1 : đáp án là 0,107