Giải VBT Toán 7 CD Bài tập cuối chương 2 có đáp án

  • 1277 lượt xem

  • 30 câu hỏi


Câu 23:

Cứ đổi 1 158 000 đồng Việt Nam thì được 50 đô la Mỹ. (Nguồn: https://portal.vietcombank.com.vn, cập nhật vào 18 giờ 30 phút, ngày 07/5/2021) .Để có 750 đô la Mỹ thì cần đổi bao nhiêu đồng Việt Nam ?


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận