Trắc nghiệm Tiên đề Ơ- Clit về đường thẳng song song có đáp án ( Nhận biết - Thông hiểu )

  • 2237 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

Tiên đề Ơ-clit: “Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song song với đường thẳng đó.”

Đáp án cần chọn là: B

 


Câu 2:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống

"Qua một điểm nằm ngoài đường thăng ... đường thẳng song song với đường thẳng đó"

Xem đáp án

Tiên đề Ơ-clit: “Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song song với đường thẳng đó.”

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Trong các câu sau có bao nhiêu câu đúng?

Nếu một đường thẳng cắt nhau hai đường thẳng song song thì:

(I) Hai góc đồng vị bằng nhau

(II) Hai góc so le ngoài bằng nhau

(III) Hai góc trong cùng phía bù nhau

(IV) Hai góc so le trong bằng nhau

Xem đáp án

Nếu hai đường thẳng song song bị cắt bởi một đường thẳng thứ ba thì:

+ Hai góc so le trong còn lại bằng nhau, hai góc so le ngoài bằng nhau.

+ Hai góc đồng vị bằng nhau

+ Hai góc trong cùng phía bù nhau

Nên cả (I), (II), (III), (IV) đều đúng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Cho hai điểm phân biệt A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và một đường thẳng b đi qua B sao cho b // a. Có thể vẽ được tổng số bao nhiêu cặp đường thẳng a, b thỏa mãn điều kiện trên.

Xem đáp án

Từ một điểm A cho trước ta có thể vẽ được vô số đường thẳng đi qua điểm A là d1;d2;d3;...;dn;...

Qua điểm B ta vẽ được vô số đường thẳng lần lượt song song với các đường thẳng  d1;d2;d3;...;dn;...

Do đó ta có vô số cặp đường thẳng a, b song song.


Câu 5:

Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a, ta vẽ hai đường thẳng qua M và song song với a thì:

Xem đáp án

Theo tiên đề Ơ – clit ta có: Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Do đó

Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a, ta vẽ hai đường thẳng qua M và song song với a thì hai đường thẳng đó phải trùng nhau.

Đáp án cần chọn là A.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nguyễn Vũ Cẩm Anh

2 năm trước

Đạt Minh

nhuw baf kecj hoj

Bình luận


Bình luận

lưu thị thảo vân
10:03 - 02/12/2021

Bị sai đề ạ