Trắc nghiệm Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác có đáp án (Nhận biết)

  • 2005 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Chọn câu sai

Xem đáp án

Đáp án D

Một tam giác chỉ có một trọng tâm nên đáp án D sai.


Câu 2:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

Đáp án D

- Đường trung tuyến của tam giác là đoạn thẳng nối đỉnh của tam giác với trung điểm của cạnh đối diện nên A đúng.

- Ba đường trung tuyến của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm gặp nhau của ba đường trung tuyến gọi là trọng tâm của tam giác đó nên B, C đúng.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: "Trọng tâm của một tam giác cách mỗi đỉnh một khoảng bằng ... độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy"

Xem đáp án

Đáp án A

Định lý: Vị trí trọng tâm: Trọng tâm của một tam giác cách mỗi đỉnh một khoảng bằng 23 độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy.

Số cần điền là 23


Câu 4:

Cho tam giác ABC có G là trọng tâm tam giác, N là trung điểm AC. Khi đó BG = ... BN. Số thích hợp điền vào chỗ trống là :

Xem đáp án

Đáp án A

Vì G là trọng tâm của ΔABC nên BG=23BN

Số thích hợp điền vào chỗ trống là 23


Câu 5:

Cho tam giác ABC, có G là trọng tâm tam giác ABC, BG cắt AC tại M. Khi đó

Xem đáp án

Đáp án A

Do G là trọng tâm tam giác ABC nên BG là đường trung tuyến

 M là trung điểm của AC

MA=MC


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận