Trắc nghiệm Toán 7 (có đáp án): Bài tập ôn tập chương 5

  • 3676 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng. Hai góc đối đỉnh là:

Xem đáp án

Đáp án C

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.


Câu 3:

Em hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

Một đường thẳng cắt hai đường thẳng phân biệt thì tạo thành

Xem đáp án

Đáp án C

+ Các đáp án A, B, D sai vì phải thêm điều kiện song song : “Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì tạo ra các cặp góc so le trong, so le ngoài, đồng vị bằng nhau.”

+ Đáp án C đúng vì hai đường thẳng cắt nhau luôn tạo ra hai cặp góc đối đỉnh bằng nhau.


Câu 5:

Cho hình vẽ sau

Hai góc BAC^ và ACD^ là hai góc nằm ở vị trí nào?

Xem đáp án

Đáp án C

Hai góc BAC^ và ACD^ là hai góc trong cùng phía


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận