Bài tập: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng có đáp án

  • 3262 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ sau:

Trắc nghiệm: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Trắc nghiệm: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Đáp án B


Câu 2:

Chọn một cặp góc đồng vị trong hình vẽ sau:

Trắc nghiệm: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Xem đáp án

Trắc nghiệm: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án D.


Câu 3:

Chọn một cặp góc so le trong trong hình vẽ sau:

Xem đáp án

Trắc nghiệm: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án A.


Câu 4:

Nếu đường thẳng cắt hai đường thẳng và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

Xem đáp án

Nếu đường thẳng cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì: hai góc đồng vị bằng nhau.

Chọn đáp án B.


Câu 5:

Cho hình vẽ sau:

Trắc nghiệm: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Có bao nhiêu cặp góc đồng vị:

Xem đáp án

Các cặp góc đồng vị là:

Trắc nghiệm: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Tương tự ta có thêm 8 cặp góc đồng vị

Trắc nghiệm: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Văn Thỉnh Nguyễn
15:45 - 20/12/2020

Như l.ồ.n
Toàn bị chê mất đáp án