Bài tập: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông có đáp án

  • 2697 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho tam giác ABC và tam giác NPM có BC=PM,B^=P^=900. Cần điều kiện gì để tam giác ABC bằng tam giác NPM theo trường hợp cạnh huyền – cạnh góc vuông?

Xem đáp án

Ta có hai tam giác ABC và tam giác NPM có BC=PM,B^=P^=900 mà BC, PM là hai cạnh góc vuông của tam giác ABC và NPM nên để hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền – cạnh góc vuông thì ta cần thêm điều kiện CA = MN

Đáp án C


Câu 2:

Cho tam giác ABC và tam giác MNP có A^=M^=900,C^=P^. Cần điều kiện gì để hai tam giác ABC và tam giác MNP bằng nhau theo trường hợp cạnh góc vuông – góc nhọn kề?

Xem đáp án

Ta có: C^=P^ mà góc C và góc P là hai góc nhọn kề của tam giác ABC và tam giác MNP

Do đó để tam giác ABC và tam giác MNP bằng nhau theo trường hợp cạnh góc vuông – góc nhọn kề thì cần thêm điều kiện AC=MP

Đáp án A


Câu 4:

Cho tam giác ABC và tam giác KHI có: A^=K^=900,AB=KH,BC=HI. Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Xét tam giác ABC và tam giác KHI có:

A^=K^=900,AB=KH,BC=HI

Suy ra: ΔABC=ΔKHI (cạnh huyền – cạnh góc vuông)

Chọn đáp án A.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

R

3 năm trước

RANYOU

tuyệt vời

Bình luận


Bình luận