Bài tập: Cộng, trừ số hữu tỉ có đáp án

  • 3595 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Chọn kết luận đúng nhất về kết quả của phép tính -213 + -1126

Xem đáp án

Trắc nghiệm: Cộng, trừ số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Là số hữu tỉ âm

Chọn đáp án C. 


Câu 3:

Số -3/14 là hiệu của hai số hữu tỉ nào dưới đây?

Xem đáp án

Trắc nghiệm: Cộng, trừ số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

4

Đánh giá trung bình

33%

67%

0%

0%

0%

Nhận xét

t

1 năm trước

tuan vu

2 tháng trước

Gmi-gaming

1 tháng trước

joe biden

Bình luận


Bình luận

Phan Nguyễn Thanh Duy
18:38 - 03/10/2021

thanh duy

Phan Nguyễn Thanh Duy
18:48 - 03/10/2021

bài này thật khó

Vo Buong Binh Nguoi
13:45 - 04/11/2021

bài làm khá ok