Bài tập: Đa thức có đáp án

  • 3414 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho các biểu thức

3x + 7 + 3x; -13x2y(1 + x+ 2y); 3x2 + 6x + 1; x2 - 2z + a3x + 1( a là hằng số ).

Có bao nhiêu đa thức trong các biểu thức trên?

Xem đáp án

Các biểu thứcTrắc nghiệm: Đa thức - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiếtđều chứa các biến ở mẫu nên không phải đa thức

Có hai đa thức làTrắc nghiệm: Đa thức - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án A


Câu 2:

Sắp xếp đa thức 2x + 5x3 - x2 + 5x4 theo lũy thừa giảm dần của biến x

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 3:

Bậc của đa thức xy + xy5 + x5yz

Xem đáp án

Bậc của đa thức xy + xy5 + x5yz là bậc của hạng tử x5yz, và là 5 + 1 + 1 = 7

Chọn đáp án B


Câu 4:

Thu gọn đa thức 4x2y + 6x3y2 - 10x2y + 4x3y2

Xem đáp án


Câu 5:

Thu gọn và tìm bậc của đa thức 12xyz - 3x5 + y4 + 3xyz + 2x5 ta được

Xem đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Cter Hoik
10:18 - 09/05/2021

adbdbacdba

Cter Hoik
10:18 - 09/05/2021

hay