Bài tập: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân có đáp án

  • 3776 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng. Nếu x < 0 thì

Xem đáp án

Trắc nghiệm: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Đáp án B


Câu 3:

Tìm được bao nhiêu số x > 0 thỏa mãn |x| = 2?

Xem đáp án

Trắc nghiệm: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Mà theo giả thiết x > 0 nên x = 2

Chọn đáp án A.


Câu 4:

Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Ta có: |-0,4| = 0,4

Chọn đáp án A.


Câu 5:

Tìm tất cả các giá trị của x thỏa mãn |x| = 1/2?

Xem đáp án

Trắc nghiệm: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Đáp án B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Ngô Sĩ MInh Vương

Bình luận


Bình luận