Bài tập: Hai tam giác bằng nhau có đáp án

  • 3627 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Cho ΔABC=ΔDEF. Biết A^=330, khi đó

Xem đáp án

ΔABC=ΔDEFA^=D^=330

Đáp án A


Câu 3:

Cho hai tam giác ABC và DEF có: AB=EF;BC=FD;AC=ED;A^=E^;B^=F^;D^=C^ khi đó

Xem đáp án

Xét hai tam giác ABC và DEF có: AB=EF;BC=FD;AC=ED;A^=E^;B^=F^;D^=C^

nên ΔABC=ΔEFD

Đáp án B


Câu 4:

Cho ΔABC=ΔDEF. Biết A^=320, F^=780. Tính B^;E^

Xem đáp án


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Trần Quỳnh

thanks

2 năm trước

Lớp 7A14 Trần Văn Bảo

4

Bình luận


Bình luận