Bài tập: Làm tròn số có đáp án

  • 3656 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Làm tròn số 69,283 đến chữ số thập phân thứ hai ta được

Xem đáp án

Vì số 69,283 có chữ số thập phân thứ ba là 3 < 5 nên làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai ta có: 69,283 ≈ 69,28

Chọn đáp án A.


Câu 2:

Làm tròn số 0,158 đến chữ số thập phân thứ nhất ta được

Xem đáp án

Vì số 0,158 có chữ số thập phân thứ hai 5 ≥ 5 nên khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất ta được 0,158 ≈ 0,2

Chọn đáp án D.


Câu 3:

Số 60,996 làm tròn đến chữ số hàng đơn vị là

Xem đáp án

Vì số 60,996 có chữ số thập phân thứ nhất là 9 ≥ 5 nên làm tròn đến chữ số hàng đơn vị là 60,996 ≈ 61

Chọn đáp án B.


Câu 4:

Cho số 982343 làm tròn đến chữ số hàng nghìn là?

Xem đáp án

Vì số 982343 có chữ số hàng trăm là 3 < 5 nên làm tròn đến chữ số hàng nghìn ta được 982343 ≈ 982000

Chọn đáp án C.


Câu 5:

Cho số 1,3765. Làm tròn số này đến hàng phần nghìn ta được

Xem đáp án

Vì số 1,3765 có chữ số hàng phần chục nghìn là 5 ≥ 5 nên khi làm tròn ta được số: 1,3765 ≈ 1,377

Chọn đáp án A.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Linh Virgo

3 năm trước

Nam

2 năm trước

Hồ Văn Thiện

2 năm trước

nguyễn ngọc uyên nhi

Bình luận


Bình luận

THCS Yên Hòa - Lớp 7A12 Lê Mai Hiền Anh
18:39 - 31/10/2021

câu 2 4 đáp án nào