Bài tập: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp theo) có đáp án

  • 4169 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho 20n : 5n = 4 thì

Xem đáp án

Ta có: 20n : 5n = 4

Trắc nghiệm: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án D.


Câu 4:

Tìm x, biết 5x - 16 = 729

Xem đáp án

Trắc nghiệm: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận