Bài tập: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai có đáp án

  • 3474 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng

Xem đáp án

Số dương a có đúng hai căn bậc hai là √a và -√a

Chọn đáp án B.


Câu 2:

32 = ... nên ... = 3. Hai số thích hợp điều vào chỗ trông lần lượt là?

Xem đáp án

32 = 9 nên 9 = 3 .

Nên hai số cần điền là 9 và 9

Chọn đáp án A.


Câu 3:

Chọn đáp án đúng

Xem đáp án

Căn bậc hai của một số a không âm là x sao cho x2 = a

Chọn đáp án A.


Câu 4:

Tính 49

Xem đáp án

72 = 49 nên √49 = 7

Chọn đáp án D.


Câu 5:

Chọn đáp án đúng

Xem đáp án

Trắc nghiệm: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận